Разное

Види потреб: 45.Потреби, види потреб.

Содержание

45.Потреби, види потреб.

Потре́би — це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення.

Потреби поділяють на групи:

фізіологічні;

екзістенціальні;

престижні;

особистісні;

духовні.

Види потреб:

матеріальні: в їжі, одязі, предметах побуту, житлі (вони вважаються базовими)

духовні: в освіті, в підвищенні кваліфікації, в художній творчості, в розвитку науки та мистецтва

соціальні: в медичному обслуговуванні, в вихованні дітей, у вільному часі, в гідних умовах праці і навчання.

За способом задоволення:

індивідуальні

групові

Виділяють потреби існування (їжа,одяг,безпека)і потреби досягнення цілей життя (влада і слава, знання і творчість, духовне удосконалення).

Потреби людей безмежні.

46.Мотиви і процес мотивації.

Мотивація — внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки, пов’язана з її органічними та культурними потребами. Процес мотивації розглядається в широкому плані. Він включає нерозривно пов’язані між собою чотири стадії: власне мотивацію; прийняття рішень; поведінку та задоволення працею. Акцент на прийнятті рішень — результат когнітивного підходу до мотивації. Розгляд трудової поведінки, характеру дій необхідний і тому, що оцінка правильності рішень та її відповідності потребам людини. Процес мотивації розглядається в широкому плані. Він включає нерозривно пов’язані між собою чотири стадії: власне мотивацію; прийняття рішень; поведінку та задоволення працею. Акцент на прийнятті рішень — результат когнітивного підходу до мотивації. Розгляд трудової поведінки, характеру дій необхідний і тому, що оцінка правильності рішень та її відповідності потребам людини.

Велике значення, звичайно, має винагорода, але дієвість зовнішньої винагороди залежить від її гласності, справедливості й відстрочки винагороди. Необхідно особливо відзначити роль заключного елемента схеми — загальної задоволеності працею, що залежить не тільки від оцінки винагороди, а й від умов праці, а також інших факторів. Цей елемент є самоцінним. Мотиваційна сфера людини в більшості випадків включає не один, а кілька мотивів, що визначають трудову поведінку. Це означає, що при оптимізації мають місце кілька цілей, які часто вимагають різноспрямованої поведінки.

47.Спрямованість особистості та її види.

Спрямованість особистості — це інтегративна якість, яка визначає сукупність стійких мотивів, що орієнтують життєдіяльність особистості. ;

Спрямованість особистості характеризується її потребами, потягами, бажаннями, інтересами, схильностями, ідеалами, цінностями, світоглядом, переконаннями та мораллю. Сутність спрямованості полягає в тому, що вона дає відповіді на питання не стільки про те, чого хоче людина, скільки про те, чому вона цього хоче, а відтак визначає її поведінку, діяльність.

Загальну характеристику спрямованості особистості можна викласти лише спостерігаючи за життєдіяльністю людини.

Наприклад, спрямованість особистості є складовою «карти особистості» і визначається в процесі дослідження структури особистості. За цією методикою, спрямованість характеризується рівнем, широтою, інтенсивністю та дієвістю, професійна спрямованість.

Рівень спрямованості характеризує соціальну зрілість особистості, ступінь її свідомості і моральності (від повної узгодженості до заперечення).

Широта спрямованості засвідчує коло інтересів особистості (найвища оцінка — професійні, мистецькі, художні, спортивні та інші інтереси, а найнижча — відсутність інтересів).

Інтенсивність спрямованості пов’язується з емоційним забарвленням життєдіяльності і може змінюватися від нечітких потягів через усвідомлене бажання й активне прагнення до повного переконання.

Стійкість спрямованості характеризується її часом: не змінюється з юнацтва — змінюється декілька разів — повна нестійкість мотивів цінностей.

Дієвість спрямованості — це активність реалізації цілей у діяльності: всі переконання і прагнення реалізуються, здійснюється їх більша (менша) частина, реалізуються лише ті, які легко здійснити, або повна пасивність.

Професійну спрямованість може охарактеризувати таке коло питань: професія обрана за бажанням, щоб її отримати — долалися перешкоди і є повне задоволення;

13 типів потреб людини: які вони? — Психологія

Відеоролик: Южная Корея: шокирующая правда о жизни в Корее

Зміст

 • Види потреб людини
 • Відповідно до його важливості або характеру
 • 1. Первинні потреби
 • 2. Вторинні потреби
 • За своїм походженням
 • 3. Індивідуальні потреби
 • 4. Колективні потреби
 • За своїм економічним значенням
 • 5. Фінансові потреби
 • 6. Неекономічні потреби
 • За своєю природою
 • 7. Дефіцитні потреби
 • 8. Розвиток буття
 • На думку Авраама Маслоу
 • 9. Фізіологічні потреби
 • 10. Потреби в безпеці
 • 11. Потреби в членстві
 • 12. Визнання або повага
 • 13. Потреби в самоактуалізації

Поки люди розвиваються, а наші потреби розвиваються, стаючи джерелом мотивації, що змушує нас діяти так, як ми.

Звичайно, одним з найважливіших теоретиків щодо потреб і мотивації людини є Абрахам Маслоу, гуманістичний психолог, який запропонував «Теорію людських потреб», більш відому як Піраміда Маслоу.

 • Якщо ви хочете дізнатися більше про цю постать гуманістичної психології, ви можете прочитати нашу статтю: «Теорія особистості Авраама Маслоу»

Види потреб людини

У своїй знаменитій піраміді, Маслоу розповідає нам про п’ять людських потреб, які упорядковані на різних рівнях, від основи фігури до найвищої її частини. Ці потреби потрібно покривати по одному, щоб відчути себе задоволеними собою та своїм життям. За його словами, отримати доступ до вершини піраміди можливо лише в тому випадку, якщо попередні потреби були задоволені по черзі.

Однак існують інші критерії класифікації потреб людини. Нижче ми покажемо вам різні способи класифікації цих потреб. Вони такі:

 • Рекомендована стаття: «Піраміда Маслоу: ієрархія потреб людини»

Відповідно до його важливості або характеру

Потреби можуть бути чи не бути життєво важливими, тобто вони можуть нести органічний ризик, якщо в одних випадках їх не задовольняють, а в інших можуть бути допоміжними для виживання людини.

1. Первинні потреби

Вони є життєво важливими потребами, тобто це ті, задоволення яких залежить від виживання людини. Наприклад, їсти, спати, дихати, зволожувати тощо. Це потреби, пов’язані з підтриманням мінімальних стандартів, що дозволяють організму добре функціонувати.

2. Вторинні потреби

Вони не є життєво важливими, але підвищують рівень задоволення та благополуччя людини. Вони, як правило, мають культурну складову, тому вони можуть бути різними залежно від культури та навіть моменту часу. Наприклад, мати машину, мати мобільний телефон. тощо


За своїм походженням

Залежно від походження, потреби людини можуть бути:

3. Індивідуальні потреби

Це потреби, які має людина чи людина, і вони можуть бути двох видів:

 • Природний: Вони є основними потребами: їсти, пити воду тощо.
 • Соціальна: Люди культурного характеру: носіть годинник, святкуйте весілля, одягайте краватку тощо.

4. Колективні потреби

Вони є потребами окремих людей як групи чи суспільства, тобто як громадян: громадський транспорт, безпека та порядок тощо.

За своїм економічним значенням

Залежно від того, виконують вони економічну функцію чи ні, потреби можуть бути …

5. Фінансові потреби

Вони є потребами, для їх здійснення необхідною є економічна діяльність. Наприклад, мобільний або їсть (купуючи їжу на ринку).

6. Неекономічні потреби

Ці потреби не вимагають господарської діяльності. Наприклад, дихання і принципово будь-яка сфера життя, що виходить за межі комерційних операцій.


За своєю природою

Теорія Маслоу також говорить про потреби в дефіциті та розвиток особистості.

7. Дефіцитні потреби

Вони посилаються на те, що бракує, якщо ми їх не задовольняємо, тобто ми не можемо жити без них. Вони відповідають фізіологічним потребам, потребам безпеки, належності та визнання. Задоволення потреб у дефіциті важливо, щоб уникнути неприємних відчуттів або наслідків.

8. Розвиток буття

Вони важливі для особистісного зростання, і вони пов’язані не з дефіцитом чогось, а з бажанням рости особистістю. Тому вони засновані в основному на уявленнях про Я і способі, яким вони впливають на емоційні стани людини.

На думку Авраама Маслоу

Згідно з теорією Маслоу, існують різні потреби людини:

9. Фізіологічні потреби

Перший рівень піраміди Абрагама Маслоу складається з основних потреб люди потребують щодня: їжі, одягу та притулку. Ці щоденні потреби є первинними та фізіологічними і складаються з фізичних вимог до нормального функціонування людського організму, включаючи повітря, воду та сон. Іншими словами, вони необхідні для нашого виживання, і якщо вони не будуть задоволені, ми не зможемо залишитися в живих. Тому людям завжди потрібно охоплювати їх.

10. Потреби в безпеці

У Піраміді ієрархії потреб Маслоу потреби другого рівня — це потреби в безпеці. Людям потрібно бути впевненими у своєму добробуті та безпеці. Наприклад, ми не любимо турбуватися про злодіїв у нашому домі або про те, що у нас немає будинку, де можна перестрахуватися. Люди цінують міцне здоров’я, а також особисту та фінансову безпеку.

11. Потреби в членстві

Третім рівнем ієрархії людських потреб є потреби у належності або соціальні потреби. Людям потрібно любити і любити їх взамін, вони повинні відчувати, що інші цінують їх і потребують прихильності. Люди також відчувають потребу належати до соціальних груп, і, отже, ми любимо відчувати зв’язок та приналежність до інших.

Нам усім потрібно вписуватися, взаємодіяти та бути прийнятими оточуючими нас людьми. Сім’я, дружба та стосунки важливі для задоволення наших соціальних потреб.

12. Визнання або повага

Людей потрібно поважати і шанувати. Ця потреба в повазі та самоповазі становить четвертий рівень ієрархії потреб Маслоу. Як і потреби інших людей, ці потреби взаємопов’язані з потребами інших людей і будують з ними континуум. Як наслідок, потреби в повазі мають дві фази.

Перше, що виходить із соціальних потреб людини, — це потреба заслужити повагу інших. Потреба у повазі спонукає людей шукати слави, шани та престижу. Другий, який вимагає поваги до себе, не лише з боку інших людей.

13. Потреби в самоактуалізації

Це потреби, які виявляються на найвищому рівні піраміди. Вони пов’язані з тим, чим люди хочуть стати. Коли люди задовольняють свої попередні потреби, вони відчувають сильне бажання бути тією людиною, якою мріють бути.

Іншими словами, вони відчувають потребу реалізувати себе, оновити свої можливості та виявити свій талант і повноту його природи. Маслоу вважає, що який би не був потенціал у людини, він повинен його розкрити. Це те, для чого індивід народжений і що зробить його щасливим.

 • Якщо ви хочете знати, що таке самоактуалізовані люди, ви можете відвідати наш пост: «13 характеристик самоактуалізованих людей за Абрахамом Маслоу»

See the need — английский перевод – Linguee

 

Проверить текущий

[…] se s s необходимость f o r дальнейшая […]

движения капиталов и гарантии бесплатного

[…]

операции движения капиталов, относящиеся, в частности, к прямым инвестициям и защите иностранных инвестиций.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Проверить текущий

[…] законодательством как sess нужно f или далее [.

..]

либерализация движения капиталов и гарантия свободы

[…]

операции движения капиталов, относящиеся, в частности, к прямым инвестициям и защите иностранных инвестиций.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Всем были переданы четкие сообщения для поощрения

[…]

конструктивный подход в данных обстоятельствах,

[…] и мы re ca l l необходимость f o r все незаконные […]

вооруженным группам сложить оружие и избежать дальнейшего насилия.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Всем были переданы понятные сообщения для поощрения

[…]

конструктивный подход в этих

[.

..] обстоятельствах, и мы rec al l the n ee d для всех незаконных […]

вооруженным группам сложить оружие и избежать дальнейшего насилия.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Критерии выбора предназначены для демонстрации

[…] мощность заявителя y t o см.

заключение.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Критерии выбора s

[…] предназначен для демонстрации возможностей заявителя от до см. the proj ec t через […]

до успешного завершения.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Устойчивое развитие – это развитие, которое m

ee t s потребность f o r the p r es ent без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

gasterratransitiejaarprijs.nl

gasterratransitiejaarprijs.nl

Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

gasterratransitiejaarprijs.nl

gasterratransitiejaarprijs.nl

A ls o , the m a na ging authori ti

e s need the o p по […]

, чтобы изучить передовой опыт в другом месте.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

A LSO, The MANA GI NG AUTRI TI ES NED OPPO RT UNIED [. ..].

, чтобы изучить передовой опыт в другом месте.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Je ziet hier een engel die vol Liefde

[…] […] HAAR BESCHERMENDE VLEUGELS UITSPREIDT, MET ERNAAST DE WOORD EN : См. M I RAI CLES в GIODLI -GIRE.

phoeniximport.nl

phoeniximport.nl

На нем изображен любящий ангел с защитными крыльями со словами «Видеть чудеса в повседневных вещах», выгравированными золотым цветом.

phoeniximport.eu

phoeniximport.eu

De Heer Explai NI N G The Need F O R Новая программа, Erkki Likanen, CommissarisarisarisariserishiShieMAPREMAPHIMAPHIMAPHIMAPHIMAPHIMAPHIREMAPHIMAPHIMAPHIMAPHIMAPHIMAPHEMAPHEMAPHEREMA [. ..]

verklaarde: «Digitale inhoud is een van he allergrootste belang voor Europe.

europa.eu

europa.eu

Разъясните ni ng the ne ed для новой программы, г-н Эркки Лииканен, комиссар по предпринимательству и информации […]

Общество, заявило, что:

[…]

«Цифровой контент является активом первостепенной важности для Европы.

europa.eu

europa.eu

Het EESC является tevreden dat het belang van luchthavencapaciteit wordt erkend en dat deze een van

[…] de vier pijlers v a n SES I I i s geenword

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

EESC приветствует признание важности

[…]

Вместимость аэропорта и его включение в число

[. ..] четыре р илла рс о ф СЭС I I ан д ин р суставной […]

необходимость согласования пропускной способности аэропорта с пропускной способностью банкомата.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

2. В целях снижения нагрузки при транспортировке необходимо учитывать d t o необходимость o f c Некоторые категории животных, например, дикие животные, должны привыкнуть к виду транспорта перед предполагаемой поездкой.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Чтобы сократить E S Тресс транспорта, должно быть оплачено T O N EED определенных категорий животных, таких как дикие животные, чтобы стать акклиматизированными в режиме. транспорта до предполагаемой поездки.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Пожалуйста, нажмите на причину вашего голосования:

 • Это не очень хороший пример для перевода выше.
 • Неправильные слова выделены.
 • Не соответствует моему запросу.
 • Не суммировать с оранжевыми записями
 • Перевод неправильный или плохого качества.

Большое спасибо за ваш голос!
Вы помогли повысить качество нашего сервиса.

Повышение конверсии: почему совет «Увидеть потребность, удовлетворить потребность» — ужасный совет

На днях я смотрел с детьми фильм «Роботы», и один из ключевых персонажей произносит фразу…

«Увидеть потребность, Удовлетвори потребность»

Если вы не знакомы с фильмом, вот отрывок.

И хотя нельзя отрицать, что это хороший совет для разработки продукта, это ужасный совет для любого, кто пытается убедить людей покупать их продукт.

Звучит парадоксально, не правда ли?

Позвольте мне проиллюстрировать то, что вы, вероятно, заметили…

Никто никогда не говорил.

Но в этом было бы больше смысла, не так ли?

Это, по крайней мере, объясняет почему каждый сентябрь миллионы людей с волнением предвкушают возможность раскошелиться на новый iPhone.

Тесто на 1000 долларов…

Снова.

Все за кусок алюминия и стекла, который лишь немного лучше, чем кусок алюминия и стекла за 1000 долларов, который они купили в сентябре прошлого года.

Каждый мог оценить уровень фанатизма, которым Apple наслаждается со стороны своих клиентов — это то, что сделало их одной из крупнейших компаний в мире.

Но вы никогда не доберетесь до , увидев потребность и удовлетворив потребность .

Рассмотрим iPhone от Apple: способен ли он делать то, что другие смартфоны не могут?

Заполняет ли он какой-то конкретный функциональный пробел, существующий в индустрии смартфонов?

Нет, не совсем так.

Если вы сомневаетесь, ознакомьтесь с инфографикой OpenSignal о том, сколько существует различных Android-смартфонов, и все они конкурируют с Apple за долю рынка.

(Каждая плитка представляет собой отдельную модель телефона Android):

Трудно представить, что iPhone заполнит пробел, которого нет у этих 18 796 телефонов Android.

Так как же мы можем объяснить, что происходит с Apple или с другими продуктами, фанаты которых бросают вызов логике с их яростной преданностью?

У меня есть ответ, который может вас удивить, но прежде чем мы дойдем до него, давайте поговорим о том, чем занимается большинство компаний.

Когда большинство компаний продают свою продукцию, они тратят слишком много времени на продажу неправильных вещей… продукт .

Вот как большинство компаний продают свою продукцию…

Давайте рассмотрим несколько примеров, не связанных со смартфонами.

Первый пример взят со страницы заказа Macy’s, и это то, как большинство компаний демонстрируют свою продукцию. Это блейзер Calvin Klein, который можно приобрести в Macy’s.

Страница в основном говорит: «Эй, ребята, у нас есть куртки. У них есть две кнопки и прочее. Дайте мне денег, если они подходят и вы хотите их».

Хорошо.

Все в порядке.

Так делают все.

Вот более вдохновляющий подход…

Зачем оставаться с скучным, мычащим стадом, если вы действительно можете выделиться?

Одним из моих любимых персонажей из «Сайнфелда» был Дж. Питерман… Мне понравился этот персонаж, потому что описания в настоящих каталогах Питермана прыгают со страницы.

(Представьте себе: копируйте настолько хорошо, что зарабатываете легендарное место в одном из самых успешных сетевых шоу всех времен.)

Если вы хотите разительно отличаться от страницы Macy’s, копия J. Peterman, описывающая ее версию блейзера с двумя пуговицами, не может быть более резким контрастом:

Зачем оставаться со скучным описанием, когда вы можете сделать продукт о покупатель?

Мало что может сравниться с историями по силе и запоминанию, а копирайтеры Дж. Питермана — мастера своего дела.

Macy’s торгует куртками… Peterman предлагает мечты.

Как вы думаете, что сильнее?

Я буду откровенен и поделюсь горькой правдой: людям наплевать на ваш продукт.

Люди хотят знать, что они получат от этого.

Думая о покупке, в глубине души потенциальные клиенты задаются вопросом:

 • Буду ли я круче?
 • Сделает ли это меня богаче?
 • Сделает ли это меня похожим на Я богаче?
 • Буду ли я выглядеть умнее?
 • Буду ли я выглядеть или чувствовать себя сексуальнее?

Думая о нашем примере с Дж. Питерманом: если вы можете вставить интересную воодушевляющую историю о влиятельной, успешной, уверенной в себе женщине и каким-то образом связать эту историю с ношением определенного жакета, как вы думаете, женщина, купившая этот предмет одежды, собирается чувствовать себя немного по-другому, когда она надевает эту куртку?

Будет ли история, которая привлекла ее внимание, всплыть в ее голове, когда она выйдет из машины и пойдет на утреннее совещание в понедельник, все взгляды будут прикованы к ней, когда она доберется до стола?

Готов поспорить.

Какие бы желания ни жили глубоко внутри и редко выходят на свет… желания, которыми никогда не делятся с друзьями или супругами… превратят кого-то в бешеного авантюриста, если раздуть пламя этих скрытых «желаний» в правильном направлении.

Это то, что Питерман делает в описании своего блейзера с двумя пуговицами. Это то, что Apple преуспевает в своих длинных, продуманных запусках продуктов.

И поэтому мы собираемся создать новую мантру…

Увидеть потребность, удовлетворить потребность.

Так просто…

Так просто…

Так редко делается. (До сих пор!)

Как мы видели на примере Macy’s (и бессчетном количестве других, если подумать), компании склонны ошибаться и ориентироваться на потребности клиентов. Они выкладывают свои продукты там, навешивают описание и цену и отправляют трафик на страницу, скрещивая пальцы, что это будет их следующий большой успех.

Знание того, что самое лучшее, что вы можете сделать, — это видение того, как ваши клиенты видят себя такими, какими они надеются стать… вот в чем сила.

Итак, вот краткое описание того, как это сделать:

 1. Поговорите со своими клиентами и потенциальными клиентами.
 2. Понимайте своих клиентов на глубоком, эмоциональном уровне.
 3. Как ваш продукт может помочь вашим клиентам стать (или приблизиться) к желаемому видению, которое они видят для себя?
 4. Создайте рекламную копию вашего продукта на основе ответа на вопрос 2.
 5. Доставляйте то, что хотят ваши клиенты… И то, что им нужно.
 6. Продолжайте разговаривать со своими клиентами и потенциальными клиентами… полоскать… повторять.

Если это достаточно интересная тема для вас, я подробно расскажу о шагах, описанных в приведенном выше контрольном списке. Просто помните, что большинство людей думает прежде всего о себе, поэтому нуждается в , часто играет вторую скрипку по отношению к , хочет . Просто помните об этом, когда будете разрабатывать свои маркетинговые кампании, веб-копии и последовательности электронных писем, и я обещаю, вы заметите разницу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *