Вопросы и ответы

Що таке сноб – Что такое: Снобизм | Снобизм это | Значение слова: Снобизм | Понятие: Снобизм

Сноб — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Сноб, виставка 1867 р.

Сноб (англ. snob) — термін, який вживався в аристократичному середовищі для характеризування людей нешляхетного, неаристократичного походження, що прагнули «пролізти» у вище суспільство. Зараз так говорять про людину, яка претендує на вишукано-витончений смак, на виняткове коло занять, інтересів. Сноби особливо ретельно дотримуються правил вищого світу і нехтують усім, що виходить за ці правила. Звідси виникло поняття снобізм.

Популярна версія походження слова — сленгові назви студентів Ітонського коледжу на початку XIX століття, де «ноби» (учні шляхетного походження, ймовірно від слова англ. Noble — шляхтич) протиставлені «снобам» (не шляхетного походження). Саме слово походить від скорочення «s. nob.» (від лат. sine nobilitate — не знатного походження) яке ставили в університетських журналах навпроти імені в графі «титул».

Снобізм — модель поведінки або стиль життя, що полягає в копіюванні манер, смаків, поведінки вищого суспільства. Претензія людини на приналежність до вищих соціальних верств. Також словом снобізм можуть позначати конкретний вчинок або висловлювання, що характеризується подібною поведінкою. Людина, якій властивий снобізм, називається снобом. Існує визначення поняття сноб як порожньої людини, яка захоплюється зовнішнім лоском, однак таке визначення не правильне.

Снобізм полягає саме в тому, що сноб цінує предмети та явища не за їх якості, а тільки за те, що ці предмети та явища цінують представники еліти, до яких сноб хоче бути причетним. Снобізм часто відрізняється від лицемірства тим, що сноб щиро вважає себе інтелектуалом. Але снобізм у критичному значенні для пихатих і зарозумілих снобів набував саме саркастичного характеру.

uk.wikipedia.org

Сноб — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 октября 2018;
проверки требуют 18 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 октября 2018;
проверки требуют 18 правок.

Сноб (англ. snob) — человек, восхищающийся высшим обществом и тщательно подражающий его манерам и вкусам.[1][2][3]. Так же называют человека, претендующего на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области[1][3][4], не безразличного к тому, что о нём думают окружающие. Слово вошло во многие языки мира. От него произошло понятие сноби́зм, означающее характерные для сноба образ мыслей и манеру поведения[5].

Точное происхождение слова неизвестно, существует несколько версий.

Впервые слово обнаруживается в 1775—1785 годах как обозначение сапожника или подмастерья сапожника[2]. По одной из версий, это слово позднее стало обозначать простолюдина в широком смысле, а ещё позже простолюдина, подражающего манерам аристократа[2].

По другой версии предполагается, что слово более старое и происходит от латинского сокращения s. nob. (от лат. sine nobilitate «неблагородного происхождения»). Этой аббревиатурой в списках студентов Оксфорда и Кембриджа были отмечены студенты, происходившие из недворянских семей — их не должны были приглашать на мероприятия, если университет посещал король. Такие студенты, сыновья купцов и землевладельцев-йоменов, часто были заметно богаче дворян, стремились подражать им, но не имели соответствующего воспитания и светских навыков и пытались ком

ru.wikipedia.org

Снобізм — що це за поняття?

Сьогодні не так часто можна почути, що когось називають снобом. Скоріше, цей термін вживається в літературі. Снобізм — що це значить? Напевно кожен з нас зустрічав людини, яка як би хизується своїм «не таким, як у всіх» положенням. Він з пихою ставиться до людей, які говорять не так, як він, читають інші книги, слухають іншу музику і т. Д. Подібного людини ми називаємо снобом і відчуваємо в його поведінці якусь фальш, як ніби він надів маску інтелігента і аристократа . Які основні характеристики притаманні такій особі?

Характеристики сноба

Снобізм — що це за «звір»? Головна категорія, якою оперує сноб, — це вище суспільство. Така людина просто марить думкою про причетність до нього і робить все, щоб наблизитися до подібних людям. Сноб наслідує манерам, звичкам, смакам, які, на його думку, притаманні еліті. Хоча така людина сам не належить до представників вищого суспільства, до «простим смертним» він ставиться нещадно.

Значення слова «снобізм» має в основному негативне забарвлення у зв’язку з гордовитим ставленням людини до не таким, як він. Нижчий стан, на думку сноба, що не дотягується інтелектуально до його рівня. Тут необхідно згадати, кого спочатку так називали. Перше значення дослівно — «підмайстер шевця», потім воно розширилося до «простолюдина». Далі поняття «сноб» стало асоціюватися з простолюдином, який своєю поведінкою наслідує аристократам. Таким чином, сам термін характеризує сноба як людину, яка бажає наблизитися до вищого спільноті, який ненавидить своє походження і всіляко зневажає будь-які його прояви.

Психологічні аспекти снобізму

Чим так примітний снобізм? Що це за явище в сучасному світі? Хоча дане поняття і не вживається широко в звичайній мові, самі сноби зустрічаються досить часто.

Вони претендують на якусь винятковість все, що вони роблять. Але ж є люди з такими ж інтересами і захопленнями, як у сноба, але на відміну від останнього вони не хизуються своїми пристрастями. Справа в тому, що снобізм — це показне явище. Така людина прагне всіма силами показати свою винятковість. Він заперечує самого себе і намагається наслідувати якомусь ідеалу. Глибока незадоволеність своїм становищем і навіть комплекс неповноцінності стають причинами снобізму.

Снобізм — що це з точки зору користі і шкоди ?

На перший погляд, дане явище має тільки негативні сторони. Сноб виливає презирство до несхожим на нього людям, при цьому сам не є чимось примітним. Однак про користь і шкоду снобізму в суспільстві не можна судити однобічно. По-перше, явище характеризує соціум як класово розділений. Це означає, що існує прірва між так званим вищим і нижчим суспільством. Адже снобізм — не що інше, як витончена форма заздрості. По-друге, сноби (які б мотиви не лежали в основі їхньої поведінки) прагнуть до прояву інтелігентності і аристократичності. А це підтримує в якійсь мірі культурний рівень суспільства.

olympica.com.ua

Кто такой сноб: значение слова

Сегодня в нашей жизни понятие «снобизм» употребляется не часто, скорее оно считается больше книжным, чем разговорным. Тем не менее, со снобами мы сталкиваемся ежедневно в разных сферах жизни и не зависимо от того, при каких условиях это происходит, в процессе общения с ними постоянно чувствуется фальшь, как будто это не человек, а персонаж фильма или книги, который примеряет на себя новую роль. Эти люди часто отталкивают, хотя сами не замечают, какой эффект на окружающих они производят, считая себя на ступеньку выше большинства людей.

Кто такой сноб?

Если обратиться к истории, то понятие «сноб» впервые появилось в Англии, причем обозначало оно профессию «мелкого сапожника». После это слово стало применяться для характеристики людей, стремящихся приобщиться к высшему обществу и благоговеющих перед аристократами. Какова же характеристика снобизма сегодня, кто такой сноб и как его отличить — ответам на эти вопросы и посвящена наша статья.

Снобизм – это…

В классическом понимании, снобизм – желание и склонность человека подражать вкусам и манерам «высшего класса», стремиться попасть в этот круг общения и пренебрежительно относится ко всем остальным людям, намеренно унижая их достоинства и возвышая себя надуманным утонченным вкусом и интересами.

Главная черта снобизма – надменность

Главная черта снобизма – надменность, проявляющаяся в осмеянии других. Более того, наличие снобизма в характере человека считается показателем его внутренней ущербности и заурядности, хотя внешне этот факт маскируется изысканными манерами поведения.

Снобизм проявляется в различных формах и сферах жизни. Известны следующие его виды: интеллектуальный или профессиональный, бытовой, социальный и культурный, снобизм по происхождению и прочее.

Социальный снобизм

Например, культурный снобизм проявляется не в оценке эстетического восприятия картины, а исключительно в оценке автора произведения и его авторитета в кругах «знатоков искусства». Как пример разновидности интеллектуального снобизма, рассматривается человек, который, как он считает, разбирается в вине. Хотя на деле его мнение основывается не на личных предпочтениях, а только на мнении «авторитетных» людей, к кругу которых он хочет себя отнести.

Часто люди путают снобизм с лицемерием, но все же эти понятия не идентичны. Снобизм отличается тем, что человек не до конца отдает себе отчет, что он живет в иллюзиях собственного «Я» и только пытается выдать себя за интеллектуала, стоящего выше окружающих. Часто жизнь складывается таким образом, что снобы настолько привыкают к этим мыслям, что начинают всерьез верить в свою значимость и почетное положение в обществе.

Сноб в обществе

Правда чтобы на практике постараться достичь желаемых вершин и перестать выдавать чужие мысли и манеры поведения за собственные, такой человек ничего не готов сделать. Снобизм ограничивается подражанием. Человек не хочет быть индивидуальностью, ему хватает создания иллюзии в глазах остальных, чтобы чувствовать себя особенным. Все в его жизни сводится к внешней оболочке, у наполнения же значения нет.

Считается, что снобизм больше всего присущ британскому обществу, он проявляется во всех сферах, особенно это касается социального положения.

Сноб – кто это?

Учитывая типичные черты снобизма, обрисовать портрет современного сноба не составит труда.

Сноб – человек, который сам себя, а не окружающие, считает обладателем высокого вкуса и интеллигентности. Он старается максимально подчеркнуть внешнюю принадлежность к тому обществу, отношения к которому по факту он не имеет. Отличается сноб надменностью и чванством. У этого понятия есть 3 синонима: гордец, выпендрежник и позер. Все они включают в себя схожие черты характера человека, но применяются с разной эмоциональной окраской, например, характеризуя «гонор» человека.

Отличается сноб надменностью и чванством

Сноб старательно оберегает свой образ и искренне полагает, что выглядит в этом абсолютно естественно. Ему просто необходимы люди вокруг, готовые выслушать его «особое» мнение, поскольку в одиночестве он и сам чувствует собственную фальшь.

Но и к окружению сноб относится избирательно, способен легко прекратить общение с теми, кто не поступает по принятым им нормам, правда это относится только к людям «на ступеньке ниже». Если же это коснется представителя «высшего класса», то сноб не придаст этому никакого значения, ведь «высший класс» для него имеет неоспоримый авторитет.

Сноб любит выказывать пренебрежение

Сноб при первой же возможности старается подчеркнуть свои достоинства на контрасте с другими людьми. Он любит указывать на то, чего нет у большинства людей, при этом выказывая пренебрежение своим внешним видом. Причем для сноба не важно, в чем конкретно будет заключаться его преимущество, важен только сам факт.

Со стороны кажется, что жизнь сноба сводится к тому, что он словно играет в театре, создавая образы и декорации вокруг себя. Для него важно, чтобы окружающие считали его избранным и принадлежащим к высшим кругам человеком, тогда и сам он будет чувствовать собственное благородство, не беспокоясь о том, что внутри себя он, скорее всего, неуверенный и не интересный человек без собственных суждений и целей в жизни.

Отличительные черты сноба или как распознать снобизм

Хотя выше уже представлена достаточно развернутая характеристика сноба, в жизни распознать его бывает не так просто. Но все же известны отличительные черты, помогающие определить снобизм в характере собеседника.

 1. Если человеку собственное имя кажется недостаточным для его «высокой» натуры, то перед вами сноб. Например, это проявляется, если Ира воспринимает собственное имя только как «Ирена», а Маша – только «Мари» и никак иначе.
 2. Если человек дошел в изучении родословной до родственников, живущих в XV веке, и не планирует на этом останавливаться, веря в то, что он представитель голубых кровей – это не простое желание узнать свои корни, а скорее разновидность снобизма.
 3. Пренебрежительное отношение к соотечественникам и восхваление иностранцев в разговоре говорят о том, что ваш собеседник сноб.
 4. Если человек старается доказать, что на свете люди живут лучше вас и счастье их – это полноценное счастье, особенно если этим он стремится принизить ваше событие, не сомневайтесь – в этом человеке говорит снобизм.
 5. Если на почетном и видном месте в доме висит фото со знаменитостью и этому факту уделяется много внимания, то это характеризует хозяина дома как сноба, желающего выставить напоказ всю важность своей личности таким неоригинальным способом.

Сноб считает себя представителем «голубых» кровей

Это далеко не все отличительные особенности сноба, бросающиеся в глаза при общении, но все же типичные и характерные. Вывод напрашивается следующий: как бы он не прикрывал собственную жизнь декорациями, сноб все равно останется человеком, у которого не получается ощутить полноту жизни. Он не получает полноценного наслаждения, потому что не может и не умеет ни расслабиться, ни реализовывать себя без оглядки на других. И это «недополучение счастья», неполнота жизни и толкают этого человека к проявлению снобизма, как к некой компенсации.

Общение со снобом — дело сложное

При общении со снобом, особенно если это общение предполагает затяжной характер, используйте следующие правила, чтобы не дать снобу уронить ваше достоинство, но в тоже время избежать с ним прямого конфликта. 

В первую очередь, постарайтесь найти с ним общие темы для разговора, способные хоть как-то «расслабить» собеседника и перевести разговор в приятное обоим русло. Также не соответствуйте ожиданиям сноба и не реагируйте типично на его стремление «принизить» ваше достоинство. 

Антиснобизм так же неприятен, как и снобизм

Грамотное поведение в этом вопросе только выигрышно подчеркнет ваши положительные стороны, которые сноб будет старательно принижать. Но все же стоит избегать конфликтных тем разговора, а если наладить общение в позитивном ключе не удается, то лучше вовсе найти повод и уйти, чем пытаться доказать что-то человеку, живущему чужими мыслями и целями.

Снобизм – это, конечно, отрицательная черта характера человека. Но важно помнить, что борясь с ним, можно превратиться в антисноба. Антисноб – это человек, выискивающий у других черты снобизма и указывающий конкретно на них. Также антиснобы любят подчеркивать, что они совершенно другие люди, но делают это так часто, что не замечают, как сами становятся снобами.

24smi.org

Кто такой сноб?

В разные эпохи этот термин имел свой, определенный смысл, но он всегда носил отрицательный эмоциональный окрас. Сегодня о таком человеке говорят: «Из грязи – в князи». Так кто такой сноб – читайте в этой статье.

Кто такой сноб и что такое снобизм?

Существует несколько версий происхождения этого слова:

 1. Впервые упоминания о нем обнаруживаются в исторической литературе 1775–1875 годов. Так называли сапожника или подмастерье сапожника. В дальнейшем оно приобрело общий смысл и распространилось на всех людей низкого сословия, а позже и на тех, кто скрывал свое происхождение и всеми силами пытался быть похожим на аристократа, подражал речи и манерам знати.
 2. Другая версия гласит, что слово имеет более старое происхождение и в переводе с латинского сокращения «s.nob.» означает «неблагородного происхождения».
 3. Согласно третьей версии у термина совершенно иные, английские корни. Все дело в том, что на заре 19 века в Итонском университете училось ограниченное количество студентов низшего сословия. Они конкурировали с аристократами, но были бессильны перед системой. Именно из противопоставления простолюдинов представителям высшей знати и родилось слово snob.

Тем, кто интересуется, что значит сноб, можно ответить, что это человек, восторгающийся высшим обществом, подражающий его манерам и вкусам и всеми правдами и неправдами стремящийся туда попасть. Он может претендовать на право быть авторитетом в какой-либо области, например, интеллектуальный сноб считает себя умнее и толковее, даже мудрее других и при этом презирает и надменно относится к тем, кто, по его мнению, не дотягивает до такого уровня. Слово встречается во многих языках мира и именно от него произошел термин «снобизм», который в устаревшем понимании характеризовал стремление и желание человека не отстать от моды, постоянно придерживаться манер «высшего света» и аристократического круга.

Современное значение слова сноб

Сегодня границы между классами более размыты и стать частью «избранных» можно, имея много денег, связи или хорошее образование. Поэтому тем, кто задается вопросом, что это означает – сноб, можно ответить, что речь идет о некой прослойке общества, которая по тем или иным показателям считает себя «элитной» и противопоставляет себя всем остальным определенными качествами, к которым относят стиль одежды, поведение, манеру держаться и говорить. Это помогает им подчеркнуть собственную значимость и незаурядность. Подчеркивая свою принадлежность к такой группе, ее члены и выдают собственный снобизм.

Поведение типичного сноба

 1. Их поведение, манеры и способ выражения своих эмоций не просто становятся визитной карточкой таковой принадлежности, но еще и возможностью выразить свое презрение ко всем остальным, указать им на «свое место».
 2. Они считают себя выше других, а всех остальных недостойными, жалкими и ничтожными, не понимая, что таковыми являются они сами. Высокодуховный человек никогда не будет кичиться своей духовностью, как высокообразованный и умный – своим умом. Эти же люди просто претендуют на образованность и интеллектуальность, хотя на деле таковыми не являются.
 3. Они окружают себя предметами искусства и культурными ценностями, посещают вернисажи и выставки, желая казаться, но не быть.
 4. Их вкус и изысканность манер вызывают у людей только смех и жалость. Таким ярким примером служат многие звезды шоу-бизнеса, которые любят эпатировать публику, выдавать себя за тех, кем они на самом деле не являются.
 5. Они распущенны и высокомерны, стремятся поиметь все сразу и сейчас, не желая прикладывать для этого особых усилий.

kak-bog.ru

Снобізм – що це таке і як визначити сноба?

Короткий зміст статті

Снобізм – що це таке і як визначити сноба?
Снобізм робить спілкування з людиною неприємних, а іноді неможливим. Сноб вибирає, з ким йому мати контакти, на якому рівні. До неизбранным ставиться зверхньо і зневажливо. Цей стиль поведінки частіше стосується однієї конкретної сфери життєдіяльності.

Слово «снобізм» зустрічається в сучасній мові нечасто, але явище, яке воно позначає, можна зустріти в будь-якому суспільстві. Сноб вважає себе вище оточуючих з причини своєї приналежності до особливого клану, колективу. Він вважає, що гідний поваги, хоча насправді гордість, зарозумілість і зарозумілість сноба відштовхують від нього людей і викликають роздратування.

Снобізм – що це?

Розмірковуючи над тим, снобізм – що це таке, слід звернутися до етимології цього слова. Щодо походження слова «снобізм» існують різні версії, але всі вони зводяться до того, що якийсь чоловік ставив себе вище інших. У лексиці це слово закріпилося в 18-19 століттях, коли говорили, що снобізм – це бажання належати до вищого суспільства. Причому сноб часто був з більш простих верств населення, але всіляко прагнув уславитися людиною з вищих кіл.

Снобізм можна позначити як ранжирування оточуючих людей. В залежності від присвоєного людині рангу сноб вибирає манеру спілкування з ним. Його спілкування вибірково: зневажлива манера з тими, хто нижчий за рангом, і заискивающая з тими, чий коло він хоче входити. Така манера поведінки може поєднуватися з нетактичностью і неадекватністю по відношенню до оточуючих людей.

Снобізм може розвиватися в одній із сфер або поєднувати в собі комплекс:

 • естетичний снобізм;
 • інтелектуальний снобізм;
 • снобізм забезпечених людей;
 • професійний снобізм.

Естетичний снобізм – що це?

В силу своєї професії людям мистецтва властивий естетичний снобізм. Вони вважають себе більш інтелігентними, інтелектуальними і вихованими, ніж представники інших професій. Як результат, існує особлива прошарок суспільства, чий снобізм яскраво виражений і поєднується із зірковою хворобою. Ефект снобізму є причиною народження фальші, зазнайства і впевненості у своїй перевазі.

Причини снобізму

До появи снобізму наводять різні причини:

 • сім’я, в якій все було просякнуте снобізмом;
 • провінційний снобізм може вирости з бажання вирватися з «сільського» оточення;
 • колективне вплив на роботі;
 • егоїзм, за яким людина не бачить почуття і бажання інших людей;
 • вузькість і ригідність мислення, в результаті якого сноб вважає правильним і важливим лише певна поведінка і риси характеру;
 • занижена самооцінка, яку людина намагається компенсувати штучним підвищенням свого статусу і приниженням оточуючих.

Снобізм – ознаки

Сноб – це людина, яка вважає себе винятковою і заслуговує більшої поваги, ніж оточуючі, тому основними ознаками сноба є:

 • різне ставлення до людей різних категорій;
 • награна вишуканість;
 • впевненість у тому, що тільки його точка зору найбільш правильна;
 • зневага до людей, що не відповідає уявленням і інтелектуальному рівню сноба;
 • зарахування себе до особливого клану, інтелектуальної еліти, вершкам суспільства;
 • нечутливість до чужих проблем і переживань;
 • завищена самооцінка.

Снобізм – добре чи погано?

Снобізм – поняття неоднозначне, проте соціологи все-таки схиляються до того, щоб віднести снобізм до негативного явища в суспільстві. Згідно з психології, сноби – це люди з переважно зоровим вектором. Вони люблять оточувати себе красивими речами і приємними людьми. Вони тонко відчувають красу природи, люблять відвідувати музеї, читати художні книжки, ходити в театри. Їм не подобається некультурне поведінка, грубість, неформальні течії, низькосортне мистецтво. Ця позитивна сторона снобізму, але вона призводить до негативних наслідків.

Сноби виділяють себе в особливий, пріоритетний клас у суспільстві. Вважаючи себе елітою, усіх, що не відповідають їх уявленням, вони можуть ставити ні в що. Інші люди для них – це люди другосортні, нікчемні і не варті уваги. Крім цього, сноби є противниками всього нового, нестандартного, нетрадиційного. Вони стверджують, що тільки класична культура і загальноприйняті традиції варті уваги вихованої людини. Хоча самі вони далеко не завжди мають справжні пізнання в області культури.

Снобізм і святенництво

Сноб і ханжа – це два різних поняття. Їх плутають між собою з тієї причини, що і перший, і другий вважають себе вище інших і дивляться на оточуючих з зневагою. В іншому ж ці поняття розходяться. Сноб щиро вірить, що він краще інших, морально чистішим і культурніше. Він прагне спілкуватися лише з собі подібними і намагається відповідати їхнім стандартам.

На відміну від сноба ханжа не має для себе певних норм. Його вимоги стосуються інших людей, яких він хоче навчити життя, робить їм зауваження. Ханжа – це дволикий людина, що має подвійні стандарти. Він не бачить своїх помилок, але завжди помічає помилки та гріхи інших. Він вчить оточуючих людей життя, намагаючись цим показати собі і оточуючим свою безгрішність, знання або високі смаки.

 

admin

iskysstvoetiketa.com

Сноб — это… Что такое Сноб?

Сноб (англ. snob) — слово, в конце XVIII века обозначавшее сапожника или его подмастерье, а к середине XIX века характеризовавшее людей неблагородного происхождения (обычно термин употреблялся в аристократической среде), стремящихся «пролезть» в высшее общество. Snob — слово, вошедшее во многие языки мира.

«Они подозревали в нём сноба. И не без оснований. Конечно, он /Эллиот Темплтон/ был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим».

Сомерсет Моэм. «Острие бритвы».

Сейчас так говорят о человеке, тщательно подражающем аристократическим манерам, изысканности, надменности, претендующем на изысканно-утончённый вкус, на исключительный круг занятий, интересов. Снобы особо тщательно следуют правилам высшего света и пренебрегают всем, что выходит за эти правила. Отсюда возникло понятие снобизм (с)»БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ».

Народная этимология выдвигает несколько версий происхождения этого слова. Одна из них состоит в том, что «сноб» — сленговое название студентов Итонского университета в начале XIX века, где «нобы» (ученики благородного происхождения, вероятно от слова англ. noble — дворянин) противопоставлялись «снобам» (неблагородным). Но иногда утверждают, что слово происходит от сокращения «s. nob.» (от лат. sine nobilitate — неблагородного происхождения).

Сноби́зм — поведенческая модель или стиль жизни, заключающийся в подражании аристократическим манерам, вкусам, поведению высшего общества; претензия человека на принадлежность к высшим социальным слоям. Также словом снобизм могут обозначать конкретный поступок или высказывание, характеризующееся подобным поведением. Человек, отличающийся снобизмом, называется снобом. Существует определение понятия «сноб» — «пустой ограниченный человек, увлекающийся внешним лоском»[1].

Снобизм — характерное поведение, образ мыслей, манеры индивида, претендующего на элитарность, заключающееся в восхищении всем первоклассным, начиная произведениями искусства, заканчивая одеждой, тем, что должно характеризовать интеллектуального и образованного видавшего виды человека — одного из немногих.

Снобизм заключается именно в том, что сноб ценит предметы и явления не за их качества, а только за то, что эти предметы и явления ценят представители элиты, к коим сноб хочет быть причастным. Снобизм отличается от лицемерия тем, что сноб, до конца не отдавая себе отчета, искренне считает себя интеллектуалом, в чем его убеждают манеры и вкусы сноба.

Литература о снобах

См. также

Примечания

 1. См. определение из Большого толкового словаря, http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%F1%ED%EE%E1&all=x

dic.academic.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о